Home

ELMP: van cijfers naar actie. 
ELMP helpt ondernemers bij het bereiken van hun doelstellingen. We kunnen helpen met het verbeteren van de processen of tijdige bijsturing. Ondernemen is vooruitzien. Een up-to-date administratie zorgt ervoor dat de ondernemer beter voorbereid is op de toekomst. Geen doel op zich maar een hulpmiddel. Wij werken nauw samen met onze klanten. Onderling vertrouwen is de basis voor onze samenwerking. Wij hechten waarde aan een goed persoonlijk contact. Daardoor kunnen we ons beter inleven in zowel ondernemer als onderneming.
ELMP streeft naar een hoge toegevoegde waarde. Daarmee onderscheiden wij ons. Wij leveren specifiek, meetbare en realistische bedrijfsadvies. Deadlines zijn voor ons geen probleem. De klant staat bij alles centraal. Zoekt u begeleiding bij de groei van uw bedrijf? Wij kunnen u helpen op een breed gebied van bedrijfskunde tot financiering.
ELMP helpt u met corporate advies. Of het nu bedrijfsovername, verkoop van uw onderneming of gewoon waardebepaling is. U kunt bij ons terecht. We maken altijd een passende strategie. Advies is bij ELMP meer dan een plan. Van begin tot einde ondersteunen we u. Van cijfers naar actie.