Sparringpartner

ELMP is uw sparringpartner. U mag van ons een pro-actieve houding verwachten.  Wij denken met u mee.

Als ondernemer staat u er vaak alleen voor en heeft u regelmatig te maken met tegenstrijdige belangen. Bijvoorbeeld: persoonlijk belang tegenover zakelijk belang. Wij zorgen voor een verdieping. Daardoor kan er een goede belangenafweging plaatsvinden. Ondernemen is keuzes maken. Heeft u voldoende tijd om keuzes te maken? We kunnen de keuzes verder uitwerken of een scenario opstellen en doorrekenen. Wij zijn uw vertrouwenspersoon bij lessons learned.

Als ondernemer moet u vaak belangrijke gesprekken voeren. Wij kunnen u helpen met de voorbereiding hiervan. Kritische vragen krijgt u dan voordat ze gesteld worden.

Met onze kennis en ervaring kunnen wij u helpen out of the box te denken. Bij het doorvoeren van veranderprocessen kunnen wij u bijstaan als insider zonder eigen belang.

Meer informatie?