Administratie

Voor uw administratie zit onze kracht zit in persoonlijke dienstverlening. Wij staan u bij op de vlakken waarop u ons nodig heeft.

Administratie

Het voeren van de financiële, projecten of salarisadministratie: geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent.

Het doen van  BTW, loonheffing aangiftes, ICL of accijnsaangiftes.

Het vervaardigen van alle soorten eenmalige of periodieke rapportages.

Het opstellen van kritieke prestatie indicatoren (KPI). Dagelijks, wekelijks, maandelijks meten van bepaalde indicatoren, dan heeft u snel inzicht in uw prestaties. U kunt dan direct bijsturen.

Het wegwerken van achterstanden in uw administratie en zorgen dat u bij blijft.

Automatisering

Wij hebben grondige en uitgebreide kennis van automatisering. Wij zorgen ervoor dat uw administratie zo volledig mogelijk geautomatiseerd wordt, zodat u daar zo min mogelijk handmatige werkzaamheden aan heeft. 

Een koppeling met uw bank hebben wij zo gemaakt, zodat er geen bankafschriften meer overgenomen hoeven te worden.

De facturering aan uw klanten koppelen wij aan uw administratie, dan heeft u altijd inzicht in de openstaande posten. 

Starter

Bent u starter, dan kunnen wij u helpen met het direct opzetten van een goede en doeltreffende administratie. Wij gaan ervoor zorgen dat u inzicht krijgt in uw prestaties, dan kunt u zich richten op ondernemen.

Doeltreffendheid

Twijfelt u aan de doeltreffendheid van uw administratie, dan vraagt u naar onze Quick Scan. Wij doorlopen uw administratie en rapporteren en dan weet u snel waar u aan toe bent.

 

Meer informatie?